Morihei Ueshiba – osnivač modernog Aikida

Morihei Ueshiba osnivač je modernog Aikida, jedne od najraširenijih i najpopularnijih borilačkih vještina u svijetu. Iako danas postoje mnoge škole Aikida ipak sve potječu iz bazne vještine koju je prakticirao i promovirao Morihei.

 

 

 

Morihei Ueshiba rođen je u Japanu 14. prosinca 1883. Od aikidoka je znan i kao O′ sensei što u prijevodu znači Veliki učitelj.  Interes za borilačke vještine dobio je kada je gledao kako mu tuku oca. Takvi događaji kod puno ljudi često budu okidači za dolazak u dojo,  pa tako je i on postao jedan od njih. Prvo ozbiljno i dublje učenje borilačkih vještina bilo  je Daito ryu Aiki jujutsu kod učitelja Takede. Bilo je to 1912. godine na otoku Hokkaido. Nakon dolaska u Tokio otvara svoj prvi dojo 1927. godine pod nazivom Aikikai Hombu Dojo. Taj dojo postoji još i danas. Riječ Aikido prvi je puta upotrijebio u Iwami gdje je osnovao Aiki Shuren Dojo. On je još poznat i kao Iwama Dojo.

Tijekom života često je putovao Japanom kako bi podučavao izvorni Aikido. O′ Sensei, kako su ga još zvali, u Iwami je živio u dodiru s prirodom. Živio je blizu šume, daleko od gradske buke Tokija. Tamo je intenzivno vježbao i usavršavao svoj Aikido do kraja života.

Umro je 1969. godine, a nakon njegove smrti došlo je do razdvajanja Aikida na različite stilove. Koichi Tohei započeo je i razvio Ki – Aikido. Kishomaru Ueshiba razvio je Aikikai Hombu stil, Gozo Shioda razvio je Yoshinkan stil itd. Svi su oni imali svoje vizije i načine na koje su podučavali Aikido.

 

 

OD OSNOVE SE UVIJEK POČINJE I NA OSNOVU SE UVIJEK VRAĆA

Rečenica je to koju su podržavale sve legende borilačkog svijeta. Ona bi trebala biti nit vodilja ne samo Aikida već svih borilačkih vještina. Ali pojednostavljenje i modificiranje radi komercijalizacije dovelo je do gubljenja same biti vježbanja. Danas su učenici skloni omalovažavanju bazne tehnike, a samim time vještine gube svoju „dušu“. To definitivno nisu riječi i djela koje bi majstor Ueshiba danas podržao.

Teško je danas naći majstora koji se još uvijek drži ovog postulata. I zato, ako ga nađete, iskoristite to i obogatite svoj život.

 

Fotografija – izvor: www.supersweetshirtco.com

 

Post Author: Sensei